Maiden Rose – zajímavosti

Klaus von Wolfstadt potkal Takiho Reizena v roce 1918. Klaus a jeho rodina (rodiče, bratr a sestra) navštívili dalekou východní zemi, aby se zúčastnili korunovace. Poté se co Klaus zatoulá v zahradách obklopující oblast, narazí na mladého Takiho. Ten ho požádá, aby mu pomohl nasbírat nějaké květy ze stromu nad nimi na jeho ceremoniální pokrývku hlavy. Klaus souhlasil a po sesbírání květů pro Takiho se ho zeptá, jestli by se mu mohl odevzdat a on bude jeho rytířem.

O devět let později se Taki a Klaus znovu setkávají na vojenské akademii Luckenwalde. Klaus odešel ze země a opustil svou rodinu. Vysvětlil jim, že jde za 6let mladším Takim. Tam se Taki učí jak řídit tanky. Klausovi je nařízeno, aby se s Takim spřátelil a mohl ho tak sledovat a chránit. Během roku se ti dva do sebe zamilují. Když Eurote poruší smlouvu se západní aliancí a vpadne do Dheedene, je Takimu nařízeno, aby se vrátil zpátky do své země. Tu noc mají Klaus a Taki první romantickou zkušenost.

O několik dní později se potkají na zastávce Luckenwalde, kde se Taki chystá odjed do své země. Klaus dorazí včas a žádá Takiho, aby ho vzal sebou jako svého rytíře. Během jízdy domů se Klausovi skoro podaří zbavit Takiho panenství, v momentě vášně. Nicméně, Taki je člen rodiny Reizen. Rodiny, která je ve službách Boha. Tudíž musí dodržovat celibát až do své svatby, nesmí jíst maso ani pít alkohol. (Klaus o tom nic neví a Taki mu to neprozradí). Po zvážení následků pro něho a jeho lid, který v něho věří, Taki ukončí svůj vztah s Klausem, ale Klaus se mu už zapřisáhl, že bude jeho rytíř. Tento slib pojí tyto dva muže do konce jejich života.

Teď oba musí vybojovat válku mezi Takiho zemí a západní aliancí a boj mezi sebou.

Zajímavosti

  • Klaus je nazýván rytířem Maiden Rose, což znamená rodiny Reizen. Je to 100letá tradice.
  • Klausovo pasování na rytíře, mluví Taki: Odhoď svou národnost a vzdej se všech svých privilegií. Přijmi svého pána a staň se jeho vlastnictvím. To znamená být rytířem.
  • Taki při prvním shledáním pronesl: Tvé zlaté oči…patříš mi. Prosím, buď můj rytíř.
  • V manze má Taki hodnost plukovníka.
  • To, co má Klaus Takimu odpustit je to, že Taki ho požádal, aby byl jeho. Jenže to byla jen nepromyšlená žádost od dítěte, která je oba uvrhla do současného stavu.
  • Symbol, který má prapor Takiho se jmenuje Zheng Hua. Je to znak císaře. Značí respekt a mocnou květinu.

1 komentář u „Maiden Rose – zajímavosti“

Napsat komentář: chrisuleX Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *